IMG 1022

CNC soustruh Boehringer - točná délka 1000mm

 

Vnější průměry a délky polotovarů hlavní dodáme dle požadavků zákazníka. Hlavně vyrábíme z materiálu         ČSN 15230.6 , 15 330.6,15 142.6 (42CrMo4+QT) zušlechtěného na 900-1200 MPa a speciálně tepelně stabilizované.
Pro výrobu hlavní musejí být materiály označené   ČSN 15 142.6-.9 - 42CrMo4+QT zušlechtěné
 
Video škrabání hlavní

http://www.youtube.com/watch?v=b87cmWHC6mI 

 

Polotovary hlavní musí být delší o 50 mm a pak se musí zakrátit od ústí na čistou délku – kromě brokových. Dále musí být dodržen směr výstřelu u hlavně, nesmí se otočit.

Polotovary hlavní jsou ručně lapované.

 

 Nejlepších výsledků při terčové střelbě vykazují škrabané hlavně, pak jsou protláčené a někde na konci jsou kované . Na 100 metrech není poznat rozdíl mazi škrabanými a protláčenými hlavněmi. Když se protláčená hlaveň tepelně stabilizuje a ručně zalapuje, tak dosahuje dobrých výsledků i na větších vzdálenostech. Rozdíl se začne ukazovat na vzdálenostech 300 metrů a více. viz. foto níže.

 

ŠKRABANÉ HLAVNĚ DOSAHUJÍ VYNIKAJÍCÍCH VÝSLEDKŮ - materiál je při výrobě stabilizovaný a nemá žádné pnutí, při obrábění se také nezanáší žádné pnutí a drážkovací nástroj je přesně vedený do spirály. Proto je střela při výstřelu přesně vedená a nedochází k rozkmitání střely při průchodu hlavní a nedochází k deformacím hlavně při výstřelech při zahřívání.

 

 883

 Foto škrabané hlavně  - zvětšeno 50x

 

 

 

PROTLÁČENÉ HLAVNĚ - materiál je při protláčení stabilizovaný , ale protláčením se do něj zanáší pnutí, které se musí tepelně odstarnit v ochranné atmosféře. Do vyvrtané a vystružené kulatiny se tlakem protlačí nástroj, který vymáčkne drážky a zároveń zkalibruje  pole-vývrt.

                             8   101 

61

 Foto protláčené hlavně -  protláčené hlavně mají hladší povrch - zvětšeno 50x

 

 

Chromování a nitridování hlavní -  při používání vojenských a magnumových nábojů dochází k odírání a opalování materiálu hlavně . Vojenské náboje mají na střelách tvrdé ocelové pláště, ty odírají vnitřek hlavně. Magnumové náboje mají zase velký objem střelného prahu, ten při hoření má vysoké teploty a velké rychlosti - tím se hlavně rychleji opalují. Tím se zkracuje životnost hlavně. Proto se dá použít chromování, nebo nitridování hlavní pro zvýšení životnosti. Chromování je velice náročná a složitá výrobní operace. Při chromováním se musí specielně upravit tvar vývrtu a drážek, musejí být větší protože chrom narůstá a musejí být strhnuté hrany na vývrtu, chrom na ostrých hranách dělá nepravidelné nárůstky, které se špatně odstraňují. Také musí být chrom nanesený v přesné tloušťce vrstvy po celé délce hlavně, aby se střela nerozkmitávala při průchodu hlavní. Také se chrom špatně lapuje, je moc tvrdý. Proto je jednodušší hlaveň nanitridovat. Nitridace se provádí v ochranné atmosféře napouštěním dusíku do povrchu materiálu. Materiál se nasicuje do povrchu a nenarůstá jako u chromování. Tvrdost povrchu po nitridaci je okolo 70HRc. Ani se nemusí nijak upravovat tvar vývrtu a drážek jako u chromování. Životnost hlavní se mnohonásobně prodlouží .

Životnost nitridovaných hlavní - kulovnice mosin hlaveň nitridovaná 7.62x54R vydržela 12.000 výstřelů, náboje vojenské s ocelovými plášti a rtuťové zápalky. Po 12.000 se začal zvětšovat rozptyl a po 13.000 výstřelach začali létat střely na plocho. Jinak hlaveň bez nitridace při používání těchto vojenských nábojů vydrží okolo 500 výstřelů.

 

Většina výrobců zbraní, součásti zbraní nitriduje včetně hlavní - pro zvýšení životnosti zbraní. Na černění se musí použít speciální černící sůl , nebo se nitridované součásti musejí nastříkat barvou. Nitridované hlavně jsou odolné proti korozi jako nerezové hlavně.

 

Norma C.I.P. - Výkresy

 

 Výměna hlavní

20230608 175024

 

IMG 20230714 142744 566

Měření nástrojů - rychlé nastavení nových nástrojů pro soustružení a frézování

 

IMG 20220416 181224 210

IMG 20220416 182259 550