rovnani-hlavni

 

Rovnání hlavní-

při nesprávné volbě soustružnického nástroje a nesprávných řezných podmínkách při soustužení polotovaru může dojít ke zkroucení polotovaru hlavně. Polotovar se musí nahrubovat s přídavkem cca 2 mm na průměru a pak zkontrolovat přímost vývrtu. Nejprve se polotovar zkontroluje  opticky - na to slouží jednoduchý přípravek viz. obr. bole. Pak se vezmou propadací kalibry o 0.02mm menší než je průměr ve vývrtu dlouhé 300mm . Když je polotovar rovný , tak kalibr pod úhlenm 30° propadne skrz. Když kalibr nepropadne, tak se musí polotovar přerovnat. Slabší průměry polotovarů se rovnají na přípravku viz. obr. nahoře, šilnější průměry se musejí rovnat pod velkým lisem. Polotovary se rovnají mechanicky. Rovnání se provádí prohnutím přez na druhou stranu prohybu a pak lehkého vrácení zpět, aby se přetvořila vlákna v povrchu materiálu. Jinak by se polotovar vrátil po osoustružení do původní polohy. Po dokončení obrábění se polotovar znovu zkontroluje a případně dorovná. Při rovnání se do polotovaru zanese pnutí, které se musí tepelně odstranit  v peci v ochranné atmosféře , aby nedošlo k okujení povrchu.

Přípravek na obr. dole je pro každého kdo nedokáže nerovnost v hlavni vidět pouhým okem. Konce polotovaru musejí být zatočené ve hrotech. Přípravek je nastavitelný podle délky hlavně. Konce hlavně jsou na ložiskách ve kterých se halveň lehce otáčí rukou , při pohledu do vývrtu je vidět stín, který poskakuje, když je hlaveň prohnutá. Je důležité mít správné pozadí od kterého se odráží světlo, aby byly vidět stínny ve vývrtu. Takto dokáže srovnat hlaveň úplně každý.

IMG 0309

IMG 0311